UČEBNICE PRO TŘETÍ ROČNÍK

Český jazyk a komunikace

 • Český jazyk pro 3. ročník SOŠ (SPN, M. Čechová, J. Kraus, V. Styblík, I. Svobodová)

Anglický jazyk

 • Maturita Solutions 3rd Edition INTERMEDIATE Student´s Book Czech Edition
 • Maturita Solutions 3rd Edition INTERMEDIATE Workbook Czech Edition

Německý jazyk

 • Direkt Neu 2
 • Pluspunkte Beruf-Erfolgreich in Gastronomie und Hotellerie A2/B1

Španělský jazyk

 • Aventura 2

Francouzský jazyk

 • C'est parti 2

VOP

 • cvičebnice Podnikání v hotelnictví a gastronomii (Ing. Chárová, Mgr. Kališová), 2020, k zakoupení u vyučujících
 • cvičebnice Projektové řízení eventů (Ing. Krátká, Mgr. Svobodová), 2020, k zakoupení u vyučujících
 • cvičebnice Průvodcovská činnost (Ing. Drobná, Mgr. Jeřábková), 2020, k zakoupení u vyučujících

Základy společenských věd

 • pracovní listy učitele a vybrané kapitoly z níže uvedených  učebnic (k dispozici ve šk. knihovně)
 • Základy společenských věd II. (Ryska)
 • Maturita-společenské vědy (Drábová)
 • Právo pro střední školy (Ryska, Puškinová)

Aplikovaná psychologie

 • pracovní listy učitele, Psychologie a společenská výchova (Vacínová, Victoria Publishing)

Literární výchova

 • Přehled světové literatury 20. století (Prokop)
 • Čítanka k Přehledu světové literatury 20. století (Prokop)
 • Přehled české literatury 20. století (Prokop)
 • Čítanka k Přehledu české literatury 20. století (Prokop)

Matematika

 • L. Hudcová, L. Kubinčíková: Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium, Praha, Prométheus (pro celou dobu studia)
 • Učební materiály na portálu OLAT

Matematika, 3. ročník

Účetnictví

 • KRÁLOVÁ, Irena. Účetnictví pro střední a vyšší odborné školy v hotelnictví a cestovním ruchu. 2. vydání. Praha: Fortuna, 2015. 192 s. ISBN 978-80-7373-036-9

Ekonomika

 • Podnikání v hotelnictví a gastronomii (Smetana, Krátká, nakl. Fortuna, 2009)

Cestovní ruch

 • Cestovní ruch pro SŠ a veřejnost (Drobná, Morávková, nakl. Fortuna) - aktuální vydání

 

© 2017 Hotelová škola Poděbrady, Komenského 156/7, 290 01  Poděbrady, tel.: +420 322 312 622, +420 325 612 541, e-mail: info@hsvos.cz