UČEBNICE PRO DRUHÝ ROČNÍK

Český jazyk a komunikace

 • Český jazyk pro 2. ročník SOŠ (SPN, M. Čechová, J. Kraus, V. Styblík, I. Svobodová)

Anglický jazyk

 • Maturita Solutions 3rd Edition PRE-INTERMEDIATE Student´s Book Czech Edition
 • Maturita Solutions 3rd Edition PRE-INTERMEDIATE Workbook Czech Edition

Německý jazyk

 • Direkt Neu 1
 • Pluspunkte Beruf-Erfolgreich in Gastronomie und Hotellerie A2/B1

Španělský jazyk

 • Aventura 1

Francouzský jazyk

 • C'est parti 1 / C'est parti 2

Základy společenských věd

 • pracovní listy učitele a vybrané kapitoly z níže uvedených knih (k dispozici v knihovně)
 • Společenské vědy pro SŠ, 2. díl, Didaktis
 • Základy společenských věd, 1. díl, Fortuna
 • Maturita - společenské vědy (Drábová)

Literární výchova

 • Literatura 19. a počátku 20.století (Vladimír Prokop)
 • Čítanka k literatuře 19. a počátku 20. století (Vladimír Prokop)

Nauka o výživě

 • Nauka o výživě pro střední hotelové školy a veřejnost (Kuderová, nakl. Fortuna)
 • Výživa v kostce (Hrubý, nakl. Ratio)

Matematika

 • Milada Hudcová, Libuše Kubičíková: Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium; Prometheus (pro celou dobu studia).
 • Milada Hudcová, Libuše Kubičíková: Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ; Prometheus.
 • Učební materiály na portálu OLAT.

Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ

Základy ekonomiky

 • Kočí Jana, Königová Lenka. Základy ekonomiky pro střední a vyšší hotelové školy. 2. vydání. Praha: Fortuna, 2015. (vyjde v průběhu měsíce června)

Technologie přípravy pokrmů

 • Vzdělávací portál Kulinářské umění www.kulinarskeumeni.cz
  - zvýhodněná licence pro žáky po celou dobu jejich studia za 1198 Kč
  - projekt zaměřený na profesionální gastronomické vzdělávání formou video e-learingu
  - určen pro profesionály v gastronomii a studenty gastronomických a hotelových škol

Technika obsluhy a služeb

 • Stolničení (Salač)

Zeměpis cestovního ruchu

 • Základní literatura: Zeměpis cestovního ruchu – příručka pro průvodce cestovního ruchu. Učebnice pro hotelové a jiné střední školy, nakladatelství České geografické společnosti.
 • Atlas České republiky, Kartografie Praha
 • Školní atlas světa, Kartografie Praha

Obchodní korespondence

 • výuka probíhá pomocí portálu E-Enter (školní licence)

© 2017 Hotelová škola Poděbrady, Komenského 156/7, 290 01  Poděbrady, tel.: +420 322 312 622, +420 325 612 541, e-mail: info@hsvos.cz