UČEBNICE PRO PRVNÍ ROČNÍK

Český jazyk a komunikace

 • Český jazyk pro 1. ročník SOŠ (SPN, M. Čechová, J. Kraus, V. Styblík, I. Svobodová)

Anglický jazyk

 • Maturita Solutions 3rd Edition PRE-INTERMEDIATE Student´s Book Czech Edition
 • Maturita Solutions 3rd Edition PRE-INTERMEDIATE Workbook Czech Edition

Německý jazyk

 • Direkt Neu 1
 • od 2. pololetí - Pluspunkte Beruf-Erfolgreich in Gastronomie und Hotellerie A2/B1

Francouzský jazyk

 • C'est parti 1

Španělský jazyk

 • Nueva Aventura 1

Dějepis

 • Dějepis pro střední odborné školy. Základní směry dějinného vývoje (Čapek, Pátek, nakl. Scientia)

Literární výchova

 • Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století (Vladimír Prokop, vydal O.K. Soft)
 • Čítanka k dějinám literatury od starověku do počátku 19. století (V. Prokop, O.K. Soft)
  (cena jedné učebnice kolem 90 Kč)
 • Teorie literatury pro SŠ (Robert Ibrahim / Robert Kolár, Fraus 2014)

Základy přírodních věd

 • Chemie pro střední školy (Jiří Banýr, Pavel Beneš a kolektiv)
 • Základy ekologie (Kvasničková )
 • Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU (Štoll)

Matematika

 • Mikulčák Jiří, Klimeš Bohdan, Široký Jaromír a kolektiv: Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro SŠ; (pro celou dobu studia).
 • Milada Hudcová, Libuše Kubičíková: Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium; Prometheus (pro celou dobu studia).
 • Milada Hudcová, Libuše Kubičíková: Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ; Prometheus (pro celou dobu studia).

Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro SŠ Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ

Práce s počítačem

 • pracovní listy učitele (dle učebnice Informatika a výpočetní technika pro střední školy - Roubal, CP Books)

Písemná elektronická komunikace

 • Žáci si zakoupí licenci výukového programu (objednávky přes školu první týden v září).

Technika obsluhy a služeb

 • Stolničení (Salač)

Technologie přípravy pokrmů

 • Vzdělávací portál Kulinářské umění www.kulinarskeumeni.cz
  - zvýhodněná licence pro žáky po celou dobu jejich studia za 1198 Kč
  - projekt zaměřený na profesionální gastronomické vzdělávání formou video e-learingu
  - určen pro profesionály v gastronomii a studenty gastronomických a hotelových škol

 


Vážení rodiče a studenti,

Projekt Kulinářské umění Hotelová škola a Vyšší odborná škola Poděbrady vyučuje gastronomické předměty dle vzdělávacího projektu Kulinářské umění, který je určen pro hotelové a gastronomické školy a pro profesionály v gastronomii.

Projekt se zaměřuje na výuku jednotlivých kulinářských technik a postupů, které jsou srozumitelně zpracované formou on-line video kurzů profesionálního vaření a je inspirovaný metodikou výuky na světových gastronomických školách. Nejedná se tedy o tradiční učebnici, ale o moderní výuku formou e-learningu, do kterého studenti získají přístup nákupem studentské licence, která je platná na celou dobu jejich studia.

Více se o projektu Kulinářské umění dozvíte na www.kulinarskeumeni.cz

Cena studentské licence na celou dobu studia je 1.200 Kč.

Platbu za studentskou licenci Kulinářského umění uhradíte bezhotovostně, v rámci hromadné platby pro předmět technologie přípravy pokrmů. Informace o bezhotovostních platbách získáte každoročně na schůzce s přijatými, nebo později kdykoliv u vedení školy nebo u třídních učitelů.


Učebnice můžete zakoupit na http://www.KnihaNymburk.cz/

© 2017 Hotelová škola Poděbrady, Komenského 156/7, 290 01  Poděbrady, tel.: +420 322 312 622, +420 325 612 541, e-mail: info@hsvos.cz