Informační odpoledne s nově přijatými žáky a jejich rodiči

Vážení žáci, vážení rodiče,

zveme Vás na informační odpoledne s nově přijatými žáky a jejich rodiči, které proběhne v budově Hotelové školy v Poděbradech (vchod z Náměstí 5. května recepcí hotelu JUNIOR) v úterý 4. 6. 2019.

Pro první ročník školního roku 2019/2020 bylo přijato celkem 110 žáků. Z prostorových důvodů je třeba uskutečnit rozřazovací testy žáků v učebnách a informační schůzku rodičů s paní ředitelkou v posluchárně ve dvou skupinách. Respektujte, prosím, časové údaje u skupin podle příjmení žáka.

Objednávání oděvů, karty ISIC a učebnic můžete provádět průběžně během celého odpoledne, oděvy BRUDRA již od 11:00 hodin.


Program informačního odpoledne

SCHŮZKA S PŘIJATÝMI, ÚTERÝ 4. 6. 2019

ROZŘAZOVACÍ TESTY Z ANGLIČTINY – učebny č. 213, č. 209, č. 207, č. 206

  • 14:30 – 15:00: žáci s příjmením na A – O,
  • 15:30 – 16:00: žáci s příjmením na P – Ž.

Na konci 9. ročníku by měli žáci prokázat svoje jazykové dovednosti na úrovni A2 podle mezinárodně platné evropské klasifikace. Na tuto úroveň navazuje výuka angličtiny v prvním ročníku naší školy. Svoje jazykové dovednosti mohou žáci vyzkoušet a nacvičovat např. na portálu www.grammar.cz – level A2.

K výsledkům rozřazovacích testů bude přihlédnuto při definitivním zařazení žáků do tříd a jazykových skupin pro němčinu, španělštinu a francouzštinu. Žáci mohou uvést svůj zájem o studium druhého cizího jazyka, škola si však vyhrazuje právo definitivního rozdělení do jazykových skupin podle aktuálních rozvrhových možností.

Děkujeme Vám, že budete respektovat Vaše zařazení do určené třídy prvního ročníku, při němž bude třeba zohlednit několik různých faktorů. Žádosti o přeřazení do jiné třídy jsou proto bezpředmětné.

Testy z angličtiny


INFORMACE PRO RODIČE – posluchárna

  • 14:30 – 15:15: rodiče žáků s příjmením na A – O,
  • 15:30 – 16:15: rodiče žáků s příjmením na P – Ž.

Během informační schůzky potřebujeme od rodičů vyplnění a podepsání několika formulářů a objednávek. Rodiče obdrží důležité informace:

Informace pro rodiče


ZKOUŠENÍ ODĚVŮ – FIRMA BRUDRA – učebny č. 109, č. 108, č. 107 od 11:00 hodin

  • Od 11:00 bude se zástupci firmy průběžně probíhat zkoušení oděvů a provádění objednávky podle vyzkoušených velikostí.
  • Ze zkušeností z minulých let je dobré objednávané oděvy řádně vyzkoušet – počítejte, prosím, že to bude spojeno s nějakou dobou čekání a samotného zkoušení. Děkujeme za Vaše pochopení a trpělivost.

Profesní oblečení


UČEBNICE – školní restaurace hotelu JUNIOR od 15:00 hodin

  • Podle nyní aktualizovaného seznamu učebnic na školním webu www.hsvos.cz/seznam-ucebnic-pro-1-rocnik nabízí nymburské knihkupectví www.knihanymburk.cz možnost zakoupení učebnic používaných v prvním ročníku.
  • Učebnice jazyků si budou žáci pořizovat až v září podle aktuálního zařazení do jazykových skupin, prostřednictvím svých vyučujících.
  • Učebnice pro předmět TECHNOLOGIE PŘÍPRAVY POKRMŮ je elektronická, žáci si kupují licenci výukového programu.
  • Pro předmět PÍSEMNÁ ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE si žáci kupují licenci k výukovému programu až v září, prostřednictvím svých vyučujících.

Učebnice


OBJEDNÁVKA ISIC PRŮKAZŮ – učebna č. 115 od 14:00 hodin

Na základě vyplněného formuláře a odevzdané fotografie (formát OP) pro Vás objednáme ISIC PRŮKAZ, který se ve škole používá jako elektronická karta pro přístup do budovy, pro objednávání stravy a pro kopírování a tisk na školním přístroji. ISIC je mezinárodní slevový průkaz pro mládež, podrobné informace o poskytovaných slevách naleznete na www.isic.cz.

Karty Isic

© 2017 Hotelová škola Poděbrady, Komenského 156/7, 290 01  Poděbrady, tel.: +420 322 312 622, +420 325 612 541, e-mail: info@hsvos.cz