PRACOVNÍ ODĚVY

VÁŽENÍ STUDENTI,
VÁŽENÍ RODIČE,

Hotelová škola a Vyšší odborná škola Poděbrady ve spolupráci s firmou BRUDRA zajišťuje oblečení pro studenty pro výuku praktických předmětů a dress code do teoretické výuky. Škola má zájem na jednotném oblečení studentů a proto doporučuje využít následující nabídku kompletní dodávky dle níže uvedeného seznamu oblečení.

Pro objednání je třeba vyplnit přiloženou objednávku. Žádáme Vás, abyste při měření dbali na přesnost. Měřte, prosím, na holé tělo.  Jestliže Vámi naměřené hodnoty neodpovídají žádnému číslu v tabulce, zatrhněte vždy tu vyšší velikost. Míry vyplňte do objednávky, kterou jste obdrželi a zašlete poštou nebo faxem přímo do sídla společnosti BRUDRA do 14. června 2017.

ADRESA:

BRUDRA pracovní oděvy
Jemnická 17
140 00 Praha 4 - Michle
Tel: 241 482 270
Fax: 241 482 269

Objednávkový formulář je též umístěn na webových stránkách školy na www.hsvos.cz, a na www.brudra.cz, kde si jej lze stáhnout, vyplnit a odeslat elektronicky na adresu kedlicka@brudra.cz

Nezapomeňte vyplnit jméno a ostatní údaje v objednávce.

Na základě této objednávky obdržíte komplet dle seznamu při nástupu do školy v září přímo ve škole.

Peníze za pracovní oblečení – dle celkové hodnoty balíčku /chlapec nebo dívka/, uhraďte na účet firmy BRUDRA nejpozději do 31.8.2017
Číslo účtu: 1928720309/0800
Variabilní symbol: obdrželi jste na informační schůzce
Konstantní symbol: 0558
Poznámka pro příjemce: jméno studenta

Při bezhotovostní platbě nezapomeňte vyplnit variabilní symbol a do poznámky pro příjemce uveďte jméno studenta. Variabilní symbol je uveden na formuláři, který jste obdrželi na informační schůzce rodičů a  přijatých žáků.

PŘED NÁSTUPEM DO PRVNÍHO ROČNÍKU JE TŘEBA OBJEDNAT KOMPLETNÍ SADU.

© 2017 Hotelová škola Poděbrady, Komenského 156/7, 290 01  Poděbrady, tel.: +420 322 312 622, +420 325 612 541, e-mail: info@hsvos.cz