Informace o rozřazení do jazykových skupin

Školní rok 2018/2019


DOPORUČENÍ:

Žák na konci 9. ročníku základní školy by měl u prvního cizího jazyka dosahovat jazykové úrovně A2 (podle pravidel EU). Jestliže jste dosáhli v rozřazovacích testech úrovně nižší než 50 %, je třeba vám důrazně doporučit, abyste si jazykové schopnosti do začátku nového školního roku doplnili. http://www.grammar.cz/ – Level A2

Děkujeme Vám, že respektujete Vaše zařazení do určené třídy prvního ročníku, při němž bylo třeba zohlednit několik různých faktorů. Žádosti o přeřazení do jiné třídy jsou proto bezpředmětné.

POZNÁMKA:

Dodávka balíčku školního a profesního oblečení proběhne v prvním školním týdnu. Děkujeme, že v prvních dnech přizpůsobíte svoje oblečení našim pravidlům oblékání.


1. skupina – JA/JN

Vaše skupina bude pracovat s učebnicemi:

 • Maturita Solutions 3rd Edition Pre-Intermediate Student´s Book, Workbook Czech Edition
 • Direkt neu 1, nakl.Klett
 • od 2.pololetí - Pluspunkte Beruf-Erfolgreich in Gastronomie und Hotellerie A2/B1

Učebnice cizích jazyků žáci obdrží v prvním týdnu září od vyučujícího příslušného jazyka. Prosíme o bezhotovnostní platbu za učebnice do 3. 9. 2018.

 • číslo účtu pro platbu: 18431191/0100 (KB Poděbrady)
 • výše platby: 1047 Kč
 • variabilní symbol: registrační číslo (z přijímacího řízení),
 • specifický symbol: 3122
Registrační číslo Třída Jazyková skupina Úroveň
20180021 1.D 1. 40 %
20180023 1.D 1. 48 %
20180026 1.D 1. 75 %
20180028 1.D 1. 68 %
20180029 1.A 1. 58 %
20180032 1.C 1. 73 %
20180035 1.A 1. 90 %
20180037 1.A 1. 53 %
20180040 1.D 1. 70 %
20180041 1.C 1. 90 %
20180042 1.C 1. 90 %
20180043 1.A 1. 90 %
20180046 1.A 1. 40 %
20180048 1.A 1. 88 %
20180051 1.A 1. 78 %
20180052 1.D 1. 70 %
20180053 1.C 1. neúčast
20180056 1.C 1. 93 %
20180057 1.C 1. 90 %
20180059 1.D 1. 38 %
20180063 1.A 1. 88 %
20180064 1.D 1. 65 %
20180065 1.D 1. 95 %
20180066 1.C 1. 63 %
20180069 1.A 1. 83 %
20180072 1.D 1. 55 %
20180075 1.C 1. 53 %
20180084 1.A 1. 78 %
20180088 1.C 1. 95 %
20180091 1.C 1. 75 %
20180092 1.A 1. 85 %
20180093 1.D 1. 53 %
20180098 1.D 1. 65 %
20180101 1.A 1. 73 %
20180102 1.C 1. 90 %
20180104 1.C 1. 60 %
20180105 1.D 1. 50 %
20180109 1.D 1. 78 %
20180110 1.D 1. 35 %
20180111 1.D 1. 40 %
20180112 1.C 1. 75 %
20180123 1.A 1. 95 %
20180124 1.C 1. 63 %
20180126 1.D 1. 53 %
20180130 1.A 1. 68 %
20180136 1.D 1. 53 %
20180138 1.D 1. 95 %
20180139 1.D 1. 80 %
20180140 1.A 1. 88 %
20180145 1.D 1. 68 %
20180147 1.D 1. 48 %
20180149 1.D 1. 60 %
20180153 1.D 1. 90 %
20180161 1.D 1. 65 %
20180164 1.D 1. 73 %
20180165 1.C 1. 40 %
20180166 1.D 1. 63 %
20180167 1.D 1. přestup
20180168 1.D 1. přestup


2. skupina – JA/JŠ

Vaše skupina bude pracovat s učebnicemi:

 • Maturita Solutions 3rd Edition Pre-Intermediate Student´s Book, Workbook Czech Edition
 • Aventura 1, nakl.Klett,

Učebnice cizích jazyků žáci obdrží v prvním týdnu září od  vyučujícího příslušného jazyka. Prosíme o bezhotovnostní platbu za učebnice do 3.9.2018.

 • číslo účtu pro platbu: 18431191/0100 (KB Poděbrady)
 • výše platby: 1047 Kč
 • variabilní symbol: registrační číslo (z přijímacího řízení)
 • specifický symbol: 3122
Registrační číslo Třída Jazyková skupina Úroveň
20180013 1.B 2. 95 %
20180016 1.B 2. 90 %
20180019 1.B 2. 98 %
20180022 1.B 2. 85 %
20180024 1.B 2. 70 %
20180025 1.B 2. 85 %
20180027 1.B 2. 85 %
20180033 1.B 2. 95 %
20180036 1.B 2. 90 %
20180049 1.B 2. 88 %
20180054 1.B 2. 93 %
20180058 1.B 2. 78 %
20180062 1.B 2. 90 %
20180067 1.B 2. 90 %
20180070 1.B 2. 70 %
20180071 1.B 2. 90 %
20180073 1.B 2. 88 %
20180074 1.B 2. 70 %
20180082 1.B 2. 78 %
20180089 1.B 2. 95 %
20180096 1.B 2. 80 %
20180100 1.B 2. 63 %
20180103 1.B 2. 93 %
20180108 1.B 2. 85 %
20180114 1.B 2. 78 %
20180117 1.B 2. 80 %
20180118 1.B 2. 98 %
20180119 1.B 2. 98 %
20180121 1.B 2. 80 %
20180122 1.B 2. 80 %


3. skupina – JA/JF

Vaše skupina bude pracovat s učebnicemi:

 • Maturita Solutions 3rd Edition Pre-Intermediate Student´s Book, Workbook Czech Edition
 • Génération A1, Editions Didier

Učebnice cizích jazyků žáci obdrží v prvním týdnu září od  vyučujícího příslušného jazyka. Prosíme o bezhotovnostní platbu za učebnice do 3.9.2018.

 • číslo účtu pro platbu: 18431191/0100 (KB Poděbrady)
 • výše platby: 1143 Kč
 • variabilní symbol: registrační číslo (z přijímacího řízení)
 • specifický symbol: 3122
Registrační číslo Třída Jazyková skupina Úroveň
20180005 1.C 3. 58 %
20180006 1.C 3. 73 %
20180008 1.A 3. 60 %
20180010 1.C 3. 68 %
20180015 1.C 3. 70 %
20180018 1.C 3. 90 %
20180031 1.C 3. 68 %
20180034 1.C 3. 45 %
20180039 1.A 3. 48 %
20180044 1.A 3. 53 %
20180047 1.A 3. 73 %
20180055 1.C 3. 85 %
20180076 1.A 3. 70 %
20180078 1.A 3. 73 %
20180085 1.C 3. 65 %
20180086 1.A 3. 63 %
20180087 1.A 3. 60 %
20180095 1.A 3. 63 %
20180113 1.A 3. 73 %
20180128 1.C 3. 88 %
20180132 1.C 3. 68 %
20180135 1.A 3. 58 %
20180143 1.A 3. 73 %
20180144 1.C 3. 83 %
20180150 1.A 3. 58 %
20180151 1.C 3. 73 %
20180152 1.A 3. 60 %
20180154 1.C 3. 60 %
20180169 1.A 3. přestup


DOPORUČENÍ:

Žák na konci 9. ročníku základní školy by měl u prvního cizího jazyka dosahovat jazykové úrovně A2 (podle pravidel EU). Jestliže jste dosáhli v  rozřazovacích testech úrovně nižší než 50 %, je třeba vám důrazně doporučit, abyste si jazykové schopnosti do začátku nového školního roku doplnili. http://www.grammar.cz/ – Level A2

Děkujeme Vám, že respektujete Vaše zařazení do určené třídy prvního ročníku, při němž bylo třeba zohlednit několik různých faktorů. Žádosti o přeřazení do jiné třídy jsou proto bezpředmětné.

POZNÁMKA:

Dodávka balíčku školního a profesního oblečení proběhne v prvním školním týdnu. Děkujeme, že v prvních dnech přizpůsobíte svoje oblečení našim pravidlům oblékání.

© 2017 Hotelová škola Poděbrady, Komenského 156/7, 290 01  Poděbrady, tel.: +420 322 312 622, +420 325 612 541, e-mail: info@hsvos.cz