Informace o rozřazení do jazykových skupin

Školní rok 2017/2018

DOPORUČENÍ:

Žák na konci 9. ročníku základní školy by měl u prvního cizího jazyka dosahovat jazykové úrovně A2 (podle pravidel EU). Jestliže jste dosáhli v rozřazovacích testech úrovně nižší než 50 %, je třeba vám důrazně doporučit, abyste si jazykové schopnosti do začátku nového školního roku doplnili. http://www.grammar.cz/ – Level A2

Děkujeme Vám, že respektujete Vaše zařazení do určené třídy prvního ročníku, při němž bylo třeba zohlednit několik různých faktorů. Žádosti o přeřazení do jiné třídy jsou proto bezpředmětné.

1. skupina - JA/JN

Vaše skupina bude pracovat s učebnicemi:

  • Maturita Solutions 2nd Edition PRE-INTERMEDIATE Student´s Book Czech Edition, autor: Falla T.-Davies P.A, ISBN-10: 0194552934, ISBN-13: 9780194552936, rok vydání 2012
  • Maturita Solutions 2nd Edition PRE-INTERMEDIATE Workbook with Audio CD Pack Czech Edition, autor: Falla T.-Davies P.A, ISBN-10: 0194553590, ISBN-13: 9780194553599, rok vydání 2012
  • Direkt neu, nakl.Klett, ISBN 9788073971823
  • od 2.pololetí - Pluspunkte Beruf-Erfolgreich in Gastronomie und Hotellerie A2/B1, Cornelsen Verlag Berlin, ISBN 978-3-06-020378-9, rok vydání 2011

Registrační číslo Třída Jazyková skupina Úroveň
1 1.D 1. 47 %
2 1.B 1. 70 %
5 1.B 1. 97 %
11 1.A 1. 40 %
12 1.A 1. 75 %
13 1.A 1. 47 %
14 1.A 1. 42 %
16 1.A 1. 80 %
18 1.B 1. 72 %
19 1.B 1. 80 %
20 1.A 1. 82 %
23 1.D 1. 100 %
25 1.B 1. 50 %
28 1.A 1. 77 %
33 1.B 1. 72 %
34 1.A 1. 42 %
38 1.D 1. 62 %
40 1.B 1. 65 %
43 1.A 1. 87 %
45 1.B 1. 32 %
46 1.A 1. 70 %
48 1.A 1. 70 %
50 1.B 1. 47 %
51 1.B 1. 70%
52 1.A 1. 82 %
55 1.B 1. 80 %
57 1.D 1. 75 %
59 1.A 1. 77 %
60 1.D 1. 75 %
61 1.B 1. 50 %
62 1.B 1. 80 %
64 1.D 1. 80 %
66 1.A 1. 70 %
67 1.B 1. 57 %
70 1.D 1. 30 %
74 1.B 1. 45 %
75 1.A 1. 90 %
76 1.A 1. 82 %
83 1.B 1. 85 %
84 1.B 1. 80 %
85 1.D 1. 75 %
87 1.A 1. 82 %
88 1.B 1. 97 %
89 1.A 1. 80 %
91 1.B 1. 35 %
93 1.B 1. 82 %
96 1.D 1. 80 %
97 1.D 1. 72 %
101 1.A 1. 65 %
102 1.B 1. 60 %
103 1.A 1. 72 %
108 1.A 1. 57 %
109 1.B 1. 70 %
110 1.D 1. 40 %
111 1.B 1. 77 %
112 1.A 1. 57 %
113 1.A 1. 72 %
115 1.B 1. 67 %
116 1.A 1. 65 %
117 1.A 1. 92 %
118 1.A 1. 37 %
124 1.B 1. 50 %
126 1.D 1. 50 %
128 1.B 1. 80 %
133 1.B 1. 75 %
134 1.A 1. 65 %
136 1.A 1. 90 %
140 1.A 1. 50 %
142 1.B 1. 70 %
146 1.D 1. 45 %
150 1.A 1. 87 %
155 1.D 1. 62 %
157 1.B 1. 57 %
159 1.D 1. 95 %
166 1.B 1. 67 %

2. skupina - JA/JŠ

Vaše skupina bude pracovat s učebnicemi:

  • Maturita Solutions 2nd Edition PRE-INTERMEDIATE Student´s Book Czech Edition, autor: Falla T.-Davies P.A, ISBN-10: 0194552934, ISBN-13: 9780194552936, rok vydání 2012
  • Maturita Solutions 2nd Edition PRE-INTERMEDIATE Workbook with Audio CD Pack Czech Edition, autor: Falla T.-Davies P.A, ISBN-10: 0194553590, ISBN-13: 9780194553599, rok vydání 2012
  • Aventura 1 – učebnice s pracovním sešitem + vložené CD, nakl.Klett, ISBN 8073970222

Registrační číslo Třída Jazyková skupina Úroveň
4 1.D 2. 85 %
21 1.D 2. 77 %
24 1.D 2. 80 %
30 1.D 2. 100 %
31 1.D 2. 85 %
71 1.D 2. 87 %
73 1.D 2. 80 %
95 1.D 2. 92 %
105 1.D 2. 72 %
106 1.D 2. 80 %
119 1.D 2. 77 %
121 1.D 2. 80 %
131 1.D 2. 87 %
138 1.D 2. 77 %
171 1.D 2. 80 %

3. skupina - JA/JF

Vaše skupina bude pracovat s učebnicemi:

  • Maturita Solutions 2nd Edition PRE-INTERMEDIATE Student´s Book Czech Edition, autor: Falla T.-Davies P.A, ISBN-10: 0194552934, ISBN-13: 9780194552936, rok vydání 2012
  • Maturita Solutions 2nd Edition PRE-INTERMEDIATE Workbook with Audio CD Pack Czech Edition, autor: Falla T.-Davies P.A, ISBN-10: 0194553590, ISBN-13: 9780194553599, rok vydání 2012
  • Quartier Libre Nouveau 1 (A1), učebnice s PS + CD, autor M.Bosquet a kol., nakl. Klett, ISBN 9788073971717

Registrační číslo Třída Jazyková skupina Úroveň
3 1.C 3. 75 %
6 1.C 3. 47 %
7 1.C 3. 70 %
26 1.C 3. 70 %
27 1.C 3. 55 %
39 1.C 3. 67 %
41 1.C 3. 72 %
53 1.C 3. 75 %
65 1.C 3. 70 %
72 1.C 3. 52 %
78 1.C 3. 50 %
79 1.C 3. 67 %
86 1.C 3. 75 %
107 1.C 3. 50 %
120 1.C 3. 67 %
122 1.C 3. 70 %
125 1.C 3. 27 %
129 1.C 3. 75 %
135 1.C 3. 35 %
141 1.C 3. 65 %
143 1.C 3. 65 %
148 1.C 3. 82 %
149 1.C 3. 65 %
152 1.C 3. 60 %
162 1.C 3. 55 %
167 1.C 3. 77 %
170 1.C 3. 95 %
173 1.C 3. 90 %
174 1.C 3. 72 %

DOPORUČENÍ :

Žák na konci 9. ročníku základní školy by měl u prvního cizího jazyka dosahovat jazykové úrovně A2 (podle pravidel EU). Jestliže jste dosáhli v  rozřazovacích testech úrovně nižší než 50 %, je třeba vám důrazně doporučit, abyste si jazykové schopnosti do začátku nového školního roku doplnili. http://www.grammar.cz/ – Level A2

Děkujeme Vám, že respektujete Vaše zařazení do určené třídy prvního ročníku, při němž bylo třeba zohlednit několik různých faktorů. Žádosti o přeřazení do jiné třídy jsou proto bezpředmětné.

© 2017 Hotelová škola Poděbrady, Komenského 156/7, 290 01  Poděbrady, tel.: +420 322 312 622, +420 325 612 541, e-mail: info@hsvos.cz