Konkrétní termíny ústních zkoušek

Ředitelka školy stanovila v souladu s § 2 odst. 7 Vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, konkrétní termíny ústních zkoušek společné části a konkrétní termíny zkoušek profilové části v jarním zkušebním období roku 2019 od čtvrtku 16. května 2019 do pátku 24. května 2019.

V Poděbradech 16. března 2019

© 2017 Hotelová škola Poděbrady, Komenského 156/7, 290 01  Poděbrady, tel.: +420 322 312 622, +420 325 612 541, e-mail: info@hsvos.cz