ZAHRANIČNÍ PRAXE

Zprostředkování zahraničních praxí a stáží považuje vedení školy za jeden ze svých stěžejních úkolů. Několikaměsíčním pobytem v zahraničí se završuje a zhodnocuje veškeré teoretické i praktické vzdělání, dosažené ve škole. Upevňuje se a zkvalitňuje jazyková vybavenost žáků. Odborné zkušenosti nabyté v zahraničí podstatnou měrou zvyšují hodnotu absolventa školy na trhu práce. Osobní kontakty navázané v průběhu této praxe často pomáhají nalézt uplatnění v zahraničí i po absolvování školy.

V současné době se mohou žáci školy ucházet o praxi v těchto zemích:

Další projekty:

Každý rok usilují učitelé školy o přiznání finančních prostředků z grantu některého evropského programu (Socrates, Leonardo), na jehož základě se uskutečňují další krátkodobé pobyty žáků ve Velké Británii, Itálii, Rakousku, Švédsku, Španělsku a dalších zemích.

© 2017 Hotelová škola Poděbrady, Komenského 156/7, 290 01  Poděbrady, tel.: +420 322 312 622, +420 325 612 541, e-mail: info@hsvos.cz