Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

Zápis o průběhu a výsledku voleb
do ŠKOLSKÉ RADY Hotelové školy v Poděbradech

Termíny voleb

Volby členů školské rady za pedagogické pracovníky školy proběhly 12. a 13. dubna 2016 v budově školy. Volby členů školské rady zákonnými zástupci nezletilých žáků školy proběhly 14. dubna 2016 v budově školy. Volby zajišťoval přípravný výbor ve složení: Mgr. Monika Omáčková, Ing. Veronika Kukačková, Ing. Petr Eliška


Na členy školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky kandidovali

Josef Krejčí – student 1. ročníku
Dominik Švec – student 2. ročníku
Štěpánka Vantulová – studentka 2. ročníku.

Výsledky voleb

Počet oprávněných voličů: 412
Počet odevzdaných lístků: 355
Volební účast: 86 %
Počet platných lístků: 355
Počet neplatných lístků: 0

Počet hlasů pro jednotlivé kandidáty

Josef Krejčí: 118 (27 %) - nezvolen
Dominik Švec: 123 (28 %) - zvolen
Štěpánka Vantulová: 203 (46 %) - zvolena


Na členy školské rady za pedagogické pracovníky kandidovali

Ing. Jana Kočí
Ing. Veronika Kukačková
Mgr. Petr Skořepa

Výsledky voleb

Počet oprávněných voličů: 46
Počet odevzdaných lístků: 31
Volební účast: 67 %
Počet platných lístků: 31
Počet neplatných lístků: 0

Počet hlasů pro jednotlivé kandidáty

Ing. Jana Kočí: 25 (54 %) - zvolena
Ing. Veronika Kukačková: 9 (20 %) - nezvolena
Mgr. Petr Skořepa: 12 (26 %) - zvolen


Poděbrady, 18. dubna 2016
Zapsala: Mgr. Monika Omáčková
Ověřovatel zápisu: Ing. Veronika Kukačková