Hotelová škola Poděbrady

Hotelová škola Poděbrady

Středočeský krajAEHT

VÝSLEDKY HODNOCENÍ ČŠI – 12. 5. 2010

Ekonomické a materiální předpoklady školy

Škola účelně a hospodárně využívá finanční prostředky ze státního rozpočtu a  prostředky na provoz z rozpočtu zřizovatele. Ke zlepšení ekonomických podmínek přispěly dotace na rozvojové programy. Standardní materiální vybavení školy umožňuje naplánování záměrů vzdělávacího programu školy.

Rovnost příležitostí ke vzdělávání

Rovnost příležitostí ke vzdělávání dosahuje požadovaného stavu.

Vedení školy

Řízení pedagogického procesu (plánování, organizování, motivování a kontrola) tvoří ucelený a provázaný systém, který podporuje realizaci vyučovaných oborů vzdělání. Řízení školy je nadprůměrné. Příkladně lze rovněž hodnotit dokumenty školy, přípravu a vytvořené podmínky pro inspekční činnost.

Předpoklady pro řádnou činnost školy

Z pohledu sledovaných kritérií mají předpoklady pro činnost školy nadprůměrnou úroveň.

Průběh vzdělávání

Průběh vzdělávání dosahuje požadovaného stavu.

Rozvoj vztahů školy s partnery

Přínos partnerství pro obohacení vzdělávacího obsahu je nadprůměrný.

Úroveň klíčových kompetencí dosahovaných prostřednictvím vzdělávacího obsahu

Vytvářené podmínky podporují rozvoj jednotlivých gramotností a klíčových kompetencí.

Výsledky vzdělávání žáků na úrovni školy

Výsledky vzdělávání žáků dosahují požadovaného stavu.

Inspekční zpráva

inspekcni-zprava.pdf