Informace pro zájemce o ubytování
v Domově mládeže v školním roce 2020/2021

Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
příspěvková organizace
Domov mládeže
Komenského 156/7
290 01  Poděbrady

Vzhledem k novému systému přijímacích zkoušek, nebude zasílána v rozhodnutí o přijetí ke studiu přihláška k ubytování na DM.

Přihlášku na DM je možné stáhnout v sekci Domov mládeže na webu školy.

Řádně vyplněnou přihlášku zasílejte na adresu Domova mládeže, která je uvedena v úvodu.
Přihlášku podepisují zákonní zástupci a budoucí student / studentka.
Na přihlášku můžete uvést, který DM preferujete.
Konečné rozřazení je v kompetenci DM.
Na DM je zajištěno celodenní stravování v hotelové restauraci.

Cena ubytování na měsíc:
DM – Junior 1500 Kč
DM – Škola 900 Kč

Co si přivést na DM?
1x fotografii (standardní formát na OP)
pohodlnou domácí obuv
domácí oblečení

Uzávěrka přihlášek na DM:

  • Do 31. 5. 2020 pro již ubytované žáky.
  • Do 30. 6. 2020 pro žáky budoucích 1. ročníků (bez ohledu na jejich přijetí či nepřijetí ke studiu). Pokud zájemce o studium na HŠ nebude přijat ke studiu, přihlášku na DM zrušíte na emailu novak@hsvos.eu.

Později došlé přihlášky budou zařazeny na ubytování dle kapacity DM

Nástup na DM: 31. 8. 2020
od 14:00 hod. do 19:00 hod.  (1. ročník)
od 14:00 hod. do 20:00 hod.  (ostatní ubytovaní)

Bližší informace:
Na schůzce pro rodiče 1. roč. HŠ 9. 6. 2020. Tento den je možné navštívit DM.
(Termín této schůzky se může změnit – budete o něm na stránkách školy včas informováni.)

Individuální požadavky na ubytování, pozdější nástup na DM atd.
vedoucí vychovatel: Mgr. Karel Novák, novak@hsvos.eu

Kritéria přijímání studentů na DM pro školní rok 2020/2021

Dle § 4, vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních v platném znění, o  umisťování žáků a studentů v domově mládeže a internátu rozhoduje ředitel Domova mládeže HŠ Poděbrady. Vedoucí vychovatel při umísťování žáka nebo studenta (dále jen žáka) přihlíží ke vzdálenosti místa jeho bydliště, dopravní obslužnosti z místa bydliště, k jeho sociálním poměrům a zdravotnímu stavu.

O umístění rozhoduje vedoucí vychovatel na základě přihlášky podané zákonným zástupcem nezletilého žáka a zletilým žákem do termínu vypsaného vedoucím vychovatelem výše uvedeného školského zařízení na každý školní rok.

ZMĚNA PODMÍNEK PŘIJÍMÁNÍ STUDENTŮ DO DOMOVA MLÁDEŽE!!!

Výsledky 1. kola přijímacího řízení na DM budou žákům vyšších ročníků sděleny písemně emailem 2. června 2020.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro budoucí 1. ročníky a vyšší ročníky budou sděleny písemně emailem v 1. polovině letních prázdnin.

© 2017 Hotelová škola Poděbrady, Komenského 156/7, 290 01  Poděbrady, tel.: +420 322 312 622, +420 325 612 541, e-mail: info@hsvos.cz