Informace pro zájemce o ubytování
v Domově mládeže v školním roce 2019/2020

Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
příspěvková organizace
Domov mládeže
Komenského 156/7
290 01  Poděbrady

Vzhledem k novému systému přijímacích zkoušek, nebude zasílána v rozhodnutí o přijetí ke studiu přihláška k ubytování na DM.

Přihlášku na DM je možné stáhnout v sekci Domov mládeže na webu školy.

Řádně vyplněnou přihlášku zasílejte na adresu Domova mládeže, která je uvedena v úvodu.
Přihlášku podepisují zákonní zástupci a budoucí student / studentka.
Na přihlášku můžete uvést, který DM preferujete.
Konečné rozřazení je v kompetenci DM.
Na DM je zajištěno celodenní stravování v hotelové restauraci.
Cena ubytování na měsíc:
DM – Junior 1500 Kč
DM – Škola 900 Kč

Co si přivést na DM?
1x fotografii (standardní formát na OP)
pohodlnou domácí obuv
domácí oblečení

Uzávěrka přihlášek na DM: 31. 5. 2019
Později došlé přihlášky budou zařazeny na ubytování dle kapacity DM

Nástup na DM: 1. 9. 2019
od 14,00 hod. do 19,00 hod.  (1. ročník)
od 14,00 hod. do 20,00 hod.  (ostatní ubytovaní)

Bližší informace:
Na schůzce pro rodiče 1. roč. HŠ 10. 6. 2019. Tento den je možné navštívit DM.
(Termín této schůzky se může změnit – budete o něm na stránkách školy včas informováni)

Individuální požadavky na ubytování, pozdější nástup na DM atd.
vedoucí vychovatel: Mgr. Karel Novák, novak@hsvos.eu

© 2017 Hotelová škola Poděbrady, Komenského 156/7, 290 01  Poděbrady, tel.: +420 322 312 622, +420 325 612 541, e-mail: info@hsvos.cz