Maturitní exkurze 2020

Maturitní exkurze 2020

Vzhledem k opatřením vlády ČR proti šíření koronaviru se Maturitní exkurze 2020 ruší.

School Food Fest Poděbrady 2021

School Food Fest Poděbrady 2021

Třetí ročník legendárního festivalu skvělého jídla a zábavy připraví studenti a učitelé Hotelové školy Poděbrady v sobotu 5. června 2021.

Celostátní konverzační soutěž hotelových škol 2020

Celostátní konverzační soutěž hotelových škol 2020

Vzhledem k opatřením vlády ČR proti šíření koronaviru se Celostátní konverzační soutěž HŠ v termínu 26.-27.3.2020 ruší.

Malé dezerty, pěny, ovocné a smetanové krémy

Malé dezerty, pěny, ovocné a smetanové krémy

Hotelová škola Poděbrady pořádá ve dnech 19.- 20. 5. 2020 kurz cukrářské technologie na téma Malé dezerty, pěny, ovocné a smetanové krémy.

Dorty, potahování a zdobení

Dorty, potahování a zdobení

Hotelová škola Poděbrady pořádá v úterý 12. 5. 2020 cukrářský seminář na téma "Dorty, potahování a zdobení". Přednáší Pavlína Berzsiová.

 Hotelová škola PoděbradyHOTELOVÁ ŠKOLA PODĚBRADY

Hotelová škola,
Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a 
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Poděbrady,

příspěvková organizace
Komenského 156/7, 290 01  Poděbrady
tel.: 322 312 622, e-mail: info@hsvos.cz

 


MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Z rozhodnutí vlády České republiky se od středy 11. března 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních a osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole. Opatření platí na dobu neurčitou.

V rámci těchto opatření je zrušena rovněž praktická výuka žáků na smluvních pracovištích.

Všichni žáci a studenti Hotelové školy a VOŠ Poděbrady mají povinnost sledovat průběžně emailovou komunikaci v systému Office 365, plnit a odesílat v tomto systému svým vyučujícím stanovené úkoly ve stanovených termínech. Vyučující budou prostřednictvím systému Office 365 průběžně zadávat žákům a studentům úkoly a poskytovat konzultace – zejména k maturitním a závěrečným pracím, ale i jiné potřebné konzultace.


INFORMACE K PREVENCI PŘED KORONAVIREM

V souvislosti se šířením virového onemocnění způsobeného novým typem koronaviru (Covid – 19) obdržela škola pokyny zřizovatele, jak snížit možnost přenosu infekčního agens a omezení výskytu onemocnění:

  • základní prevencí této infekční nemoci je dodržování základních hygienických návyků, tedy hygieny rukou, etikety kýchání, nezdržování se v prostorech s velkým počtem osob, pestrá strava a dostatečný přísun vitamínů,
  • v případě, že se žáci nebo studenti Vaší školy vrací po jarních prázdninách z lyžování v horských oblastech Itálie z oblasti Benátska a Lombardie, ať ihned po návratu kontaktují územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje podle místa bydliště.

© 2017 Hotelová škola Poděbrady, Komenského 156/7, 290 01  Poděbrady, tel.: +420 322 312 622, +420 325 612 541, e-mail: info@hsvos.cz